Pozwolenia na budowę Trzebinia - Trzebinia

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Trzebinia

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Trzebinia. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Trzebinia. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Trzebinia

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Trzebinia. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym do celów: przygotowanie posiłków, przygotowanie C.W.U., ogrzewanie pomieszczeń
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0463/6740.463.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chrzanów, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0421/6740.421.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chrzanów, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0390/6740.390.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chrzanów, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku usługowego - sezonowego obiektu gastronomicznego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu na terenie zbiornika Balaton w Trzebini na działce nr 658/3 przy ul. Św. Stanisława.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0356/6740.356.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chrzanów, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0329/6740.329.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chrzanów, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • „Budowa zespołu budynków usługowych z częścią magazynową wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., gazową, elektryczną, c.o., wentylacji mechanicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktura techniczna oraz rozbiórką istniejącej wiaty na działkach nr 795/74, 795/127, 795/173, 795/197 w Trzebini” w zakresie instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej.”
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0452/6740.452.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chrzanów, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z garażem wbudowanym w bryłę budynku wraz z budową wewnętrznej instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o., gazowej, budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0321/6740.321.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chrzanów, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku garażowego wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną – dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): Trzebinia ul. Grunwaldzka, działka nr ewid. 52/3 obręb 0014 Trzebionka, jednostka ewidencyjna 120305_4 Trzebinia - miasto.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0266/6740.266.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chrzanów, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II na Osiedlu Energetyków w Trzebini wraz z rozbiórką dwóch słupów betonowych nieczynnego oświetlenia – dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego): działki nr ewid. 1535/5, 1535/11, 1535/67, 1610/3 obręb 0006 Myślachowice, jednostka ewidencyjna 120305_5 Trzebinia – obszar wiejski.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0272/6740.272.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chrzanów, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0253/6740.253.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chrzanów, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Chrzanów, Pozwolenia na budowę Jaworzno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: