Obszary chronione Trzemeszno - Trzemeszno

Ochrona przyrody w gminie Trzemeszno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Trzemeszno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Trzemeszno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Trzemeszno

obszar chronionego krajobrazu
  • Powidzko-Bieniszewski: 0.05 ha
park krajobrazowy
  • Powidzki Park Krajobrazowy: 0.34 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Pojezierze Gnieźnieńskie: 949.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Trzemeszno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: