Obszary chronione Tuczno - Tuczno

Ochrona przyrody w gminie Tuczno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Tuczno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Tuczno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Tuczno

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza nad Drawą" (woj. zachodniopomorskie): 6317.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" (woj. zachodniopomorskie): 3645.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Korytnica Rzeka: 0.55 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Puszczy Drawskiej: 6241.0 ha
 • Mirosławiec: 2370.0 ha
 • Jezioro Wielki Bytyń: 920.0 ha
 • Strzaliny koło Tuczna: 17.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 6.2 ha
 • Jezioro Dziewicze: 0.06 ha
park narodowy
 • Drawieński Park Narodowy - otulina: 3640.0 ha
 • Drawieński Park Narodowy: 1111.0 ha
rezerwat
 • Wielki Bytyń: 832.0 ha
 • Nad Jeziorem Liptowskim: 54.0 ha
 • Leśne Źródła: 21.0 ha
 • Nad Płociczną: 20.0 ha
 • Strzaliny koło Tuczna: 17.0 ha
 • Mszary Tuczyńskie: 7.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Puszczy nad Drawą: 15807.0 ha
 • Puszcza nad Gwdą: 920.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Tuczno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: