Obszary chronione Warta - Warta

Ochrona przyrody w gminie Warta

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Warta? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Warta, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Warta

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadwarciański: 6896.0 ha
  • Uniejowski: 0.07 ha
użytek ekologiczny
  • : 4.6 ha
  • "Raszelki": 1.4 ha
  • : 1.2 ha
  • : 0.81 ha
rezerwat
  • Jeziorsko: 1339.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Zbiornik Jeziorsko: 4472.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Warta

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: