Obszary chronione Więcbork - Więcbork

Ochrona przyrody w gminie Więcbork

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Więcbork? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Więcbork, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Więcbork

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie: 1.4 ha
park krajobrazowy
 • Krajeński Park Krajobrazowy: 23162.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Łobżonki: 814.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 44.0 ha
 • : 35.0 ha
 • "Łąki": 35.0 ha
 • : 11.0 ha
 • "Bobry": 10.0 ha
 • "Buki": 8.8 ha
 • : 6.6 ha
 • : 6.6 ha
 • : 6.5 ha
 • : 6.1 ha
 • : 5.9 ha
 • "Buczek": 5.5 ha
 • : 5.4 ha
 • "Kaczy dołek": 5.4 ha
 • : 4.2 ha
 • : 3.5 ha
 • : 3.5 ha
 • : 3.3 ha
 • : 3.3 ha
 • "Żabik": 3.2 ha
 • : 3.0 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.4 ha
 • : 2.2 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.89 ha
 • : 0.79 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.2 ha
 • : 0.05 ha
 • : 0.03 ha
 • "Jazdrowo": 0.03 ha
 • "Jeleń": 0.03 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Messy: 371.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Więcbork

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: