Geoportal Wieliczka - Wieliczka - Pozwolenia na budowę Wieliczka - Wieliczka

Pozwolenia na budowę Wieliczka - Wieliczka

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Wieliczka

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Wieliczka. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Wieliczka. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Wieliczka

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Wieliczka. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na dz. nr ew. 253, 261/2, 262, 55/1, 238, 240 w m.Zabawa gm. Wieliczka
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.326.2021.W
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-01
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 724/28, 724/47, 724/13, 776/8, 776/11 Wieliczka obr.1
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.307.2021.W
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej od skrzynki gazowej do wewnątrz budynku oraz rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku dz. nr ew. 455/2 Wieliczka obr.3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.2.308.2021.W
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka,
  Status: Brak sprzeciwu
 • ETAP V dla zamierzenia    budowlanego budowa osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego pod nazwą " Wieliczka Park"-obejmujący budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych G i H z parkingami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą: utwardzoną drogą wewnętrzną, rampami zjazdowymi do garaży, ciągami pieszymi, parkingami naziemnymi, dwoma zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, miejscami gromadzenia odpadów stałych oraz infrastrukturą techniczną: wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., gaz, c.o., c.w.u., elektryczną, wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 227, 228/1, 229, 230, 231/1, 231/2, 232, 234 w m. Czarnochowice, gm. Wieliczka
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.697.2021.W
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka znak AUNB-7351/W/15/94 z dnia 15.02.94r na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz nr 10/6 w m. Zabawa gm. Wieliczka wykonanie dojść, dojazdu do budynku na dz. nr ew. 10/6 w m. Zabawa gm. Wieliczka
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.4.60.2021.W
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 862/4 w m. Golkowice, gm. Wieliczka
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.667.2021.W
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na dz. nr ew. 207/1 w m. Wieliczka, obr. 2, gm. Wieliczka
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.670.2021.W
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na dz. nr ew. 862/3 w m. Golkowice, gm. Wieliczka
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.665.2021.W
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 23 na dz. nr ew. 124 w m. Śledziejowice, gm. Wieliczka
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.34.2021.IG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem, instalacjami wewnętrznymi: wentylacji mechanicznej, elektryczną, gazową, wod.-kan., c.o., utwardzeniem nawierzchni dojść, dojazdu oraz budową infrastruktury technicznej w tym: wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i opadowej, bezodpływowego zbiornika na wodę opadową, Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem, instalacjami wewnętrznymi: wentylacji mechanicznej, elektryczną, gazową, wod.-kan., c.o., utwardzeniem nawierzchni dojść, dojazdu oraz budową infrastruktury technicznej w tym: wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i opadowej, bezodpływowego zbiornika na wodę opadową, wewnętrznych linii zasilających prądu i gazu na dz. nr ew. 403/5 w m. Lednica Górna, gm. Wieliczka
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.645.2021.W
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wieliczka, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Kraków
Przejdź na nowy: Geoportal Wieliczka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: