Geoportal Wolbrom - Wolbrom - Zanieczyszczenie powietrza Wolbrom - Wolbrom

Zanieczyszczenie powietrza Wolbrom - Wolbrom

Zanieczyszczenie powietrza Wolbrom

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Wolbrom.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w gminie Wolbrom.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla gminy Wolbrom

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w gminie Wolbrom

  • 20-25 μg/m³: 90.0 km²
  • 25-30 μg/m³: 56.0 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla gminy Wolbrom

  • 30-35 μg/m³: 100.0 km²
  • 35-40 μg/m³: 45.0 km²
Przejdź na nowy: Geoportal Wolbrom

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: