Obszary chronione Wołczyn - Wołczyn

Ochrona przyrody w gminie Wołczyn

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wołczyn? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wołczyn, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wołczyn

obszar chronionego krajobrazu
  • Lasy Stobrawsko - Turawskie: 3439.0 ha
park krajobrazowy
  • Stobrawski Park Krajobrazowy: 1516.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Teklusia: 317.0 ha
  • Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą: 118.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Rozalia": 6.3 ha
rezerwat
  • Krzywiczyny: 20.0 ha
  • Komorzno: 3.9 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Wołczyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: