Obszary chronione Wołów - Wołów

Ochrona przyrody w gminie Wołów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wołów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wołów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wołów

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Odry: 99.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy: 6722.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dębniańskie Mokradła: 4839.0 ha
 • Łęgi Odrzańskie: 3360.0 ha
 • Wzgórza Warzęgowskie: 563.0 ha
 • Zagórzyckie Łąki: 360.0 ha
 • Dolina Łachy: 44.0 ha
użytek ekologiczny
 • Dolina Juszki: 146.0 ha
rezerwat
 • Uroczysko Wrzosy: 576.0 ha
 • Uroczysko Wrzosy - otulina: 399.0 ha
 • Odrzysko: 5.2 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Łęgi Odrzańskie: 3021.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Wołów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: