Geoportal Wronki - Wronki - Obszary chronione Wronki - Wronki

Obszary chronione Wronki - Wronki

Ochrona przyrody w gminie Wronki

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wronki? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wronki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wronki

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszcza Notecka: 23841.0 ha
park krajobrazowy
 • Sierakowski Park Krajobrazowy: 2975.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Torfowisko Rzecińskie: 236.0 ha
 • Jezioro Kubek: 212.0 ha
użytek ekologiczny
 • Bagno i Jezioro Rzecińskie: 56.0 ha
 • Wrzosowe Wydmy: 29.0 ha
 • Bagno Żurawinowe: 16.0 ha
 • Staw Samita: 15.0 ha
 • Bobrowy Zakątek: 15.0 ha
 • Smolarnia: 10.0 ha
 • Kobusz: 4.8 ha
 • Kacze Błota: 4.7 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Notecka: 20891.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Wronki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: