Geoportal Września - Września - Obszary chronione Września - Września

Obszary chronione Września - Września

Ochrona przyrody w gminie Września

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Września? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Września, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Września

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Grądy w Czerniejewie: 597.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Września

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: