Obszary chronione Wyrzysk - Wyrzysk

Ochrona przyrody w gminie Wyrzysk

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wyrzysk? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wyrzysk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wyrzysk

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Noteci: 7334.0 ha
  • Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie: 834.0 ha
  • Nadnotecki:
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Noteci: 3234.0 ha
  • Dębowa Góra: 545.0 ha
  • Dolina Łobżonki: 503.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 9.9 ha
  • : 1.7 ha
rezerwat
  • Zielona Góra: 96.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego: 3489.0 ha

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Wyrzysk