Geoportal Wysoka - Wysoka - Obszary chronione Wysoka - Wysoka

Obszary chronione Wysoka - Wysoka

Ochrona przyrody w gminie Wysoka

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wysoka? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wysoka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wysoka

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Noteci: 389.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Pilska: 20.0 ha
użytek ekologiczny
  • Stare Bagno: 11.0 ha
  • Bobrowe Bagno: 5.7 ha
  • Żuraw: 4.3 ha
  • Linki: 3.2 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza nad Gwdą: 0.1 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Wysoka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: