Geoportal Żabno - Żabno - Obszary chronione Żabno - Żabno

Obszary chronione Żabno - Żabno

Ochrona przyrody w gminie Żabno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Żabno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Żabno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Żabno

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolny Dunajec: 138.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Żabno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: