Obszary chronione Zagórów - Zagórów

Ochrona przyrody w gminie Zagórów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Zagórów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Zagórów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Zagórów

obszar chronionego krajobrazu
  • Pyzdrski: 10012.0 ha
park krajobrazowy
  • Nadwarciański Park Krajobrazowy: 3006.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nadwarciańska: 4166.0 ha
użytek ekologiczny
  • Smug: 2.7 ha
  • Torfa: 2.2 ha
  • Żabia: 1.5 ha
  • :
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Warty: 2981.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Zagórów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: