Geoportal Zakliczyn - Zakliczyn - Obszary chronione Zakliczyn - Zakliczyn

Obszary chronione Zakliczyn - Zakliczyn

Ochrona przyrody w gminie Zakliczyn

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Zakliczyn? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Zakliczyn, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Zakliczyn

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego: 4544.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego: 2035.0 ha
park krajobrazowy
  • Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy: 5625.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolny Dunajec: 286.0 ha
  • Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca: 254.0 ha
rezerwat
  • Styr: 98.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Zakliczyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: