Geoportal Żnin - Żnin - Obszary chronione Żnin - Żnin

Obszary chronione Żnin - Żnin

Ochrona przyrody w gminie Żnin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Żnin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Żnin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Żnin

obszar chronionego krajobrazu
  • Jezior Żnińskich: 3720.0 ha
  • Jezior Żędowskich: 477.0 ha
  • Jezior Rogowskich: 327.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Barcińsko-Gąsawska: 869.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Żnin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: