Ochrona przyrody Brzesko - Brzesko

Ochrona przyrody Brzesko

Jakie obszary są objęte formami ochrony przyrody? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Brzesko, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody w raportach o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Brzesko

obszar chronionego krajobrazu
  • Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 3944.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego: 3430.0 ha
park krajobrazowy
  • Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy: 0.13 ha
użytek ekologiczny
  • Jasień: 1.8 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Rzezawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!