Obszary chronione Rzezawa - bocheński

Ochrona przyrody w Rzezawie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Rzezawie? Sprawdź aktualne statystyki dla Rzezawy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Rzezawy

obszar chronionego krajobrazu
  • Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 5162.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego: 588.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina rzeki Gróbki: 42.0 ha
użytek ekologiczny
  • Radziejów: 1.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Rzezawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: