Obszary chronione Annopol - Annopol

Ochrona przyrody w gminie Annopol

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Annopol? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Annopol, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Annopol

obszar chronionego krajobrazu
  • Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.26 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Przełom Wisły w Małopolsce: 1953.0 ha
  • Świeciechów: 130.0 ha
  • Gościeradów: 12.0 ha
rezerwat
  • Wisła pod Zawichostem: 304.0 ha
  • Wisła pod Zawichostem: 3.6 ha
  • Wisła pod Zawichostem:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Małopolski Przełom Wisły: 475.0 ha
  • Lasy Janowskie: 15.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Ożarów

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Annopol