Obszary chronione Baranów Sandomierski - Baranów Sandomierski

Ochrona przyrody w Baranowie Sandomierskim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Baranowie Sandomierskim? Sprawdź aktualne statystyki dla Baranowa Sandomierskiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Baranowa Sandomierskiego

obszar chronionego krajobrazu
  • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.01 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Tarnobrzeska Dolina Wisły: 470.0 ha
  • Enklawy Puszczy Sandomierskiej: 57.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Sandomierska: 3141.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Łoniów, Ochrona przyrody Padew Narodowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: