Geoportal Bieżuń - Bieżuń - Pozwolenia na budowę Bieżuń - Bieżuń

Pozwolenia na budowę Bieżuń - Bieżuń

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Bieżuniu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Bieżunia. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Bieżuniu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Bieżunia

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Bieżuniu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa i przebudowa dróg oraz budowa mostu w ciągu drogi nr ewidencyjny 93 i 103, w obrębie Strzeszewo, gmina Bieżuń, w związku z realizacją projektu "Scalenie i zagospodarowanie wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat Żuromiński" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego programem rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 121/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa i przebudowa dróg oraz budowa mostu w ciągu drogi nr ewidencyjny 93 i 103, w obrębie Strzeszewo, gmina Bieżuń, w związku z realizacją projektu "Scalenie i zagospodarowanie wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat Żuromiński" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego programem rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 121/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją poddasza na cele mieszkalne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 21/2021/BP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin,
  Status: Brak sprzeciwu
 • wymiana konstrukcji dachowej budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 107/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczo-garażowego oraz szczelnego zbiornika na ścieki
  Nr wniosku/zgłoszenia: 102/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 78/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 72/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa zbiornika na gaz z instalacjami gazowymi i instalacją gazowa grzewczą kurnika, budowa silosu paszowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 52/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
  Nr wniosku/zgłoszenia: 46/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z instalacją gazową na gaz płynny zasilaną ze zbiornika podziemnego V=4850 L
  Nr wniosku/zgłoszenia: 43/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żuromin, pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Rościszewo, Pozwolenia na budowę Lutocin
Przejdź na nowy: Geoportal Bieżuń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: