Geoportal Bieżuń - Bieżuń - Obszary chronione Bieżuń - Bieżuń

Obszary chronione Bieżuń - Bieżuń

Ochrona przyrody w Bieżuniu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bieżuniu? Sprawdź aktualne statystyki dla Bieżunia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bieżunia

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadwkrzański: 4513.0 ha
  • Międzyrzecze Skrwy i Wkry: 2035.0 ha
  • Równina Raciążska: 0.13 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 650: 0.02 ha
rezerwat
  • Gołuska Kępa: 9.6 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Doliny Wkry i Mławki: 3461.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Rościszewo, Ochrona przyrody Lutocin
Przejdź na nowy: Geoportal Bieżuń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: