Obszary chronione Bychawa - Bychawa

Ochrona przyrody w gminie Bychawa

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Bychawa? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Bychawa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Bychawa

obszar chronionego krajobrazu
  • Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 4298.0 ha
rezerwat
  • Podzamcze: 3.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Jabłonna, Ochrona przyrody Strzyżewice
Przejdź na nowy: Geoportal Bychawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: