Geoportal Cedynia - Cedynia - Obszary chronione Cedynia - Cedynia

Obszary chronione Cedynia - Cedynia

Ochrona przyrody w gminie Cedynia

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Cedynia? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Cedynia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Cedynia

park krajobrazowy
 • Cedyński Park Krajobrazowy - otulina: 17682.0 ha
 • Cedyński Park Krajobrazowy: 12960.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolna Odra: 6431.0 ha
 • Wzgórza Krzymowskie: 209.0 ha
użytek ekologiczny
 • Kostrzyneckie Rozlewisko: 833.0 ha
 • : 6.2 ha
 • Ostnice nad Kruszarnią: 2.8 ha
 • Murawa koło Kostrzynka: 2.6 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.53 ha
 • : 0.24 ha
rezerwat
 • Bielinek: 76.0 ha
 • Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego: 72.0 ha
 • Dolina Świergotki: 11.0 ha
 • Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym: 1.0 ha
 • Dąbrowa Krzymowska:
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • brak nazwy (gm. Cedynia): 26.0 ha
 • brak nazwy (gm. Cedynia): 6.3 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Cedyńska: 7391.0 ha
 • Dolina Dolnej Odry: 7237.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Cedynia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: