Geoportal Cedynia - Cedynia - Pozwolenia na budowę Cedynia - Cedynia

Pozwolenia na budowę Cedynia - Cedynia

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Cedynia

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Cedynia. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Cedynia. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Cedynia

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Cedynia. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Przebudowa mostu - rozbiórka istniejącego i budowa nowego - przez Kanał Młynówka w ciągu DW nr 126 w km 9+072 w m. Siekierki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AP-1.7840.1.42.2021.MKB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Wojewoda Zachodniopomorski, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego – oznaczonego w ewidencji budynków numerem 77
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.9.2021.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji nr 562/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. (AB.6740.2.21.2020.MK/AOP) na zapis „budowę świetlicy wiejskiej”
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.2.2021.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana zgłoszenia robót budowlanych znak:AP-1.7843.3.23.2019.DD Budowa odcinka sieci wodociągowej dn 110 x6,6 PE – projekt zamienny zmiana trasy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AP-1.7843.3.11.2021.DD
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-03
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Zachodniopomorski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa pawilonu handlowego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.29.2020.KK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.28.2020.AM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji nr 321/2019 z dnia 16-08-2020 r.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.27.2020.BA
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe, elektroenergetyczną oraz murem oporowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.25.2020.BA
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji nr 462/2018 budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 mw
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.24.2020.AM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa świetlicy socjoterapeutycznej wraz z zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i prądu oraz zjazdu, zbiornika na deszczówkę i separatora za substancje ropopochodne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.2.21.2020.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Cedynia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: