Geoportal Chmielnik - Chmielnik - kielecki - Obszary chronione Chmielnik - Chmielnik - kielecki

Obszary chronione Chmielnik - Chmielnik - kielecki

Ochrona przyrody w gminie Chmielnik

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Chmielnik? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Chmielnik, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Chmielnik

obszar chronionego krajobrazu
  • Chmielnicko-Szydłowski: 9323.0 ha
  • Szaniecki: 1723.0 ha
  • Nadnidziański: 86.0 ha
park krajobrazowy
  • Szaniecki Park Krajobrazowy - otulina: 1723.0 ha
  • Szaniecki Park Krajobrazowy: 1218.0 ha
  • Nadnidziański Park Krajobrazowy - otulina: 86.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Stawiany: 661.0 ha
  • Ostoja Szaniecko-Solecka: 386.0 ha
użytek ekologiczny
  • Łąka w Jasieniu: 11.0 ha
  • : 0.46 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Chmielnik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: