Geoportal Chmielnik - Chmielnik - kielecki - Zanieczyszczenie powietrza Chmielnik - Chmielnik - kielecki

Zanieczyszczenie powietrza Chmielnik - Chmielnik - kielecki

Zanieczyszczenie powietrza Chmielnik

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Chmielnik.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w gminie Chmielnik.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla gminy Chmielnik

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w gminie Chmielnik

  • 20-25 μg/m³: 139.0 km²
  • 25-30 μg/m³: 1.4 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla gminy Chmielnik

  • 30-35 μg/m³: 131.0 km²
  • 35-40 μg/m³: 10.0 km²
Przejdź na nowy: Geoportal Chmielnik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: