Geoportal Chojna - Chojna - Obszary chronione Chojna - Chojna

Obszary chronione Chojna - Chojna

Ochrona przyrody w gminie Chojna

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Chojna? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Chojna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Chojna

park krajobrazowy
 • Cedyński Park Krajobrazowy - otulina: 31063.0 ha
 • Cedyński Park Krajobrazowy: 7450.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolna Odra: 2265.0 ha
 • Wzgórza Krzymowskie: 969.0 ha
 • Wzgórza Moryńskie: 241.0 ha
 • Dolina Tywy: 77.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 47.0 ha
 • Skarpy w Zatoni: 17.0 ha
 • Torfowisko Godków: 0.72 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Jezioro Jeleńskie: 130.0 ha
 • Czarna Woda: 30.0 ha
 • Łęgi nad Jelenim Potokiem (gm. Chojna): 0.7 ha
 • Łęgi nad Jelenim Potokiem (gm. Trzcińsko-Zdrój): 0.02 ha
 • Jezioro Białęgi: 0.01 ha
rezerwat
 • Słoneczne Wzgórza: 50.0 ha
 • Dąbrowa Krzymowska: 34.0 ha
 • Olszyny Ostrowskie: 9.5 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Cedyńska: 9078.0 ha
 • Dolina Dolnej Odry: 4988.0 ha
 • Ostoja Witnicko-Dębniańska: 622.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Chojna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: