Zanieczyszczenie powietrza Chojna - Chojna

Zanieczyszczenie powietrza Chojna

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Chojna.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w gminie Chojna.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla gminy Chojna

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w gminie Chojna

  • 10-15 μg/m³: 327.0 km²
  • 15-20 μg/m³: 3.3 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla gminy Chojna

  • 20-25 μg/m³: 331.0 km²
Przejdź na nowy: Geoportal Chojna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: