Pozwolenia na budowę Chojnów

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Chojnowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Chojnowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Chojnowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Chojnowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Chojnowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Pozwolenie na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.471.2021.MD
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Pozwolenie na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach hal przemysłowych.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.203.2021.KK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.187.2021.MD
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa sieci wodociągowej pod wiaduktem drogi krajowej nr 94 w km 9+169, działka nr 197, obręb 0003 w m. Chojnów w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa rurociągu przesyłowego z ujęć wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie”
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.172.2021.KK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu powtarzalnego „MOKKA 5” wraz z elektryczną wewnętrzną instalacją zasilającą, instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji deszczowej, przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, adres inwestycji: działki nr 108/4, 108/6 obręb 0001, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.175.2021.KG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę linii kablowej SN, rozbiórkę i budowę słupa SN, rozbiórkę przęsła linii napowietrznej SN oraz budowę kanalizacji teletechnicznej w celu powiązania stacji R-732-30 przy ul. gen. Maczka z linią napowietrzną SN L-760 w m. Michów i Chojnów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.146.2021.KK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.119.2021.MD
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica,
  Status: Brak sprzeciwu
 • docieplenie budynku mieszkalno- usługowego wraz z robotami towarzyszącymi, adres inwestycji: działka nr 353/1, 349, 298/4, 354/1 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.118.2021.KKR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.81.2021.MD
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.80.2021.KK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Chojnów, Pozwolenia na budowę Zagrodno
Przejdź na nowy: Geoportal Chojnów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: