Geoportal Chojnów - legnicki - Pozwolenia na budowę Chojnów - legnicki

Pozwolenia na budowę Chojnów - legnicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Chojnów

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Chojnów. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Chojnów. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Chojnów

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Chojnów. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wg projektu "Tebe 3" wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzną energetyczną instalacją zasilającą (wiz).
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.397.2021.ZK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz z wewnętrzną instalacją zasilającą, adres inwestycji: działka nr 116/1 obręb 0004 Czernikowice jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojnów-Gmina.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.352.2021.KKR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe i elektryczną instalacją zasilającą (wiz).
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.328.2021.ZK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe i elektryczną instalacją zasilającą (wiz).
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.329.2021.ZK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1470/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wrocław, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.211.2021.KK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na zmianę źródła zasilania kotła służącego do ogrzewania budynku (rezygnacja z kotła na paliwo stałe na rzecz budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu).
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.200.2021.KK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu powtarzalnego „ Dom przy Bukowej 27” wraz z wewnętrzną instalacją zasilającą i zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, adres inwestycji: działka nr 371/16 obręb 0005 Dobroszów, jednostka ewidencyjna 020902_5 Chojnów- Gmina.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.186.2021.KKR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnią ścieków i zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na deszczówkę oraz wewnętrzną instalacją elektryczną zasilającą.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.183.2021.ZK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku garażu dwustanowiskowego wraz z wewnętrzną instalacją zasilającą energetyczną, adres inwestycji: działka nr 540/1 obręb 0020 Witków, jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojnów- Gmina.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.170.2021.KKR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Chojnów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: