Obszary chronione Ciężkowice - Ciężkowice

Ochrona przyrody w Ciężkowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Ciężkowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Ciężkowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Ciężkowic

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego: 1380.0 ha
park krajobrazowy
  • Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy: 8795.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca: 115.0 ha
  • Biała Tarnowska: 81.0 ha
użytek ekologiczny
  • Polichty: 11.0 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • Kamieniołom Tursko: 0.39 ha
rezerwat
  • Skamieniałe Miasto: 15.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Rzepiennik Strzyżewski
Przejdź na nowy: Geoportal Ciężkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: