Obszary chronione Cybinka - Cybinka

Ochrona przyrody w Cybince

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Cybince? Sprawdź aktualne statystyki dla Cybinki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Cybinki

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszcza nad Pliszką: 6820.0 ha
 • Słubicka Dolina Odry: 4548.0 ha
 • Dolina Ilanki: 1331.0 ha
park krajobrazowy
 • Krzesiński Park Krajobrazowy: 1972.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Krośnieńska Dolina Odry: 1783.0 ha
 • Dolina Pliszki: 1521.0 ha
 • Ujście Ilanki: 773.0 ha
 • Torfowisko Młodno: 239.0 ha
 • Lasy Dobrosułowskie:
użytek ekologiczny
 • GNIEWOSZ: 39.0 ha
 • ZAPADLISKA POKOPALNIANE II: 22.0 ha
 • GĘSIE BAGNA: 11.0 ha
 • ZAPADLISKA KOPALNIANE: 9.5 ha
 • CEGIELNIA: 5.3 ha
 • WEŁNIANKA: 0.81 ha
 • KRAWĘDŹ DOLINY PLISZKI I: 0.56 ha
rezerwat
 • Młodno: 94.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Odry: 6098.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Maszewo
Przejdź na nowy: Geoportal Cybinka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: