Geoportal Czaplinek - Czaplinek - Obszary chronione Czaplinek - Czaplinek

Obszary chronione Czaplinek - Czaplinek

Ochrona przyrody w Czaplinku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Czaplinku? Sprawdź aktualne statystyki dla Czaplinka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Czaplinka

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie": 15050.0 ha
park krajobrazowy
  • Drawski Park Krajobrazowy - otulina: 19824.0 ha
  • Drawski Park Krajobrazowy: 14595.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jeziora Czaplineckie: 15819.0 ha
rezerwat
  • Jezioro Prosino: 87.0 ha
  • Brzozowe Bagno koło Czaplinka: 58.0 ha
  • Brunatna Gleba: 1.1 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Drawska: 21405.0 ha
  • Puszcza nad Gwdą: 9.7 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Czaplinek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: