Pozwolenia na budowę Czaplinek - Czaplinek

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Czaplinku

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Czaplinka. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Czaplinku. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Czaplinka

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Czaplinku. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilania budynków rekreacji indywidualnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.8.38.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilania pompowni ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.8.39.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie,
  Status: Brak sprzeciwu
 • instalacja gazowa z montażem kotła gazowego 24 kW
  Nr wniosku/zgłoszenia: AN.6740.6.40.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczo- garażowego wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.41.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.42.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.38.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego i kuchni gazowej, przewodu powietrzno - spalinowego w istniejacym kominie
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.8.22.2021.LW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa zespołu 6 domów mieszkalnych jednorodzinnych z urządzeniami budowlanymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.8.21.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.37.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa 6 sztuk zbiorników - silosów zbożowych w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.6.36.2021.PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Drawsko Pomorskie, ul. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
  Status: Decyzja pozytywna
Przejdź na nowy: Geoportal Czaplinek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: