Obszary chronione Człopa - Człopa

Ochrona przyrody w gminie Człopa

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Człopa? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Człopa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Człopa

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza nad Drawą" (woj. zachodniopomorskie): 25819.0 ha
 • Puszcza nad Drawą (woj. wielkopolskie): 3.2 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" (woj. zachodniopomorskie): 1.8 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Puszczy Drawskiej: 13126.0 ha
użytek ekologiczny
 • Bagno Raczyk: 47.0 ha
 • Jezioro Dziewicze: 17.0 ha
 • : 10.0 ha
park narodowy
 • Drawieński Park Narodowy - otulina: 6838.0 ha
 • Drawieński Park Narodowy: 2377.0 ha
rezerwat
 • Bagno Raczyk: 34.0 ha
 • Bukowskie Bagno: 22.0 ha
 • Stary Załom: 5.4 ha
 • Mokradła koło Leśniczówki Łowiska:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Lasy Puszczy nad Drawą: 27622.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Człopa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: