Zanieczyszczenie powietrza Człopa - Człopa

Zanieczyszczenie powietrza Człopa

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Człopa.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w gminie Człopa.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla gminy Człopa

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w gminie Człopa

  • 10-15 μg/m³: 343.0 km²
  • 15-20 μg/m³: 5.1 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla gminy Człopa

  • 20-25 μg/m³: 348.0 km²
Przejdź na nowy: Geoportal Człopa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: