Obszary chronione Dolsk - Dolsk

Ochrona przyrody w gminie Dolsk

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Dolsk? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Dolsk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Dolsk

obszar chronionego krajobrazu
  • Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra: 0.13 ha
rezerwat
  • Miranowo: 5.1 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Dolsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: