Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dolsk - Dolsk

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Dolsk

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Dolsk i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Dolsk, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Dolsk

Sprawdź MPZP Dolsk dla dowolnej działki w gminie Dolsk. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XV/100/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin, gmina Dolsk
  Numer uchwały: XV/100/19
  Data uchwalenia: 2019-11-20
 • UCHWAŁA Nr LI/360/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 29 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Trąbinek.
  Numer uchwały: LI/360/14
  Data uchwalenia: 2014-10-29
 • UCHWAŁA Nr LI/359/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk.
  Numer uchwały: LI/359/14
  Data uchwalenia: 2014-10-29
 • Uchwała nr XXXVIII/253/2013 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o numerach ewidencyjnych 25/4 i 25/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowieczek oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowo-letniskowej w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 49/30, 49/31, 49/32, 49/33, położone w obrębie ewidencyjnym Nowieczek.
  Numer uchwały: XXXVIII/253/2013
  Data uchwalenia: 2013-09-25
 • Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, położonego w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica.
  Numer uchwały: XXXII/215/13
  Data uchwalenia: 2013-04-24
 • Uchwała nr XXXII/213/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 264/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzonek.
  Numer uchwały: XXXII/213/13
  Data uchwalenia: 2013-04-24
Przejdź na nowy: Geoportal Dolsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: