Geoportal Drawno - Drawno - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Drawno - Drawno

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Drawno - Drawno

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Drawno

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Drawno i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Drawno, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Drawno

Sprawdź MPZP Drawno dla dowolnej działki w gminie Drawno. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

Przejdź na nowy: Geoportal Drawno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: