Pozwolenia na budowę Drobin - Drobin

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Drobin

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Drobin. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Drobin. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Drobin

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Drobin. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-II.6740.848.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płock, ul. Bielska 59, 09-400 Płock
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zbiornikiem na nieczystości płynne do 10m3, rozbiórka budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek gospodarczy wraz z z przebudową, w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-II.6740.835.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płock, ul. Bielska 59, 09-400 Płock
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV oraz rozbiórka odcinka istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-II.6740.796.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płock, ul. Bielska 59, 09-400 Płock
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-II.6740.767.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płock, ul. Bielska 59, 09-400 Płock
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa trzech silosów z systemem do załadunku i rozładunku zboża z koszem przyjęciowym i czyszczalnią zboża - zmiana decyzji nr 1404/2017 z dnia 29.12.2017r.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-II.6740.712.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płock, ul. Bielska 59, 09-400 Płock
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wew. instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową zasilaną naziemnym zbiornikiem na gaz płynny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-II.6740.473.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płock, ul. Bielska 59, 09-400 Płock
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa kablowo-napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz rozbiórka napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-II.6740.445.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płock, ul. Bielska 59, 09-400 Płock
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-II.6740.449.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płock, ul. Bielska 59, 09-400 Płock
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wew. instalacji gazowej na gaz płynny propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-II.6740.385.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płock, ul. Bielska 59, 09-400 Płock
  Status: Decyzja pozytywna
 • dobudowa budynku gospodarczego pełniącego funkcję garażu na maszyny rolnicze w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-II.6740.340.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płock, ul. Bielska 59, 09-400 Płock
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Raciąż, Pozwolenia na budowę Zawidz
Przejdź na nowy: Geoportal Drobin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: