Obszary chronione Drobin - Drobin

Ochrona przyrody w gminie Drobin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Drobin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Drobin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Drobin

użytek ekologiczny
  • użytek 666: 2.4 ha
  • użytek 668: 1.1 ha
  • użytek 665: 1.0 ha
  • użytek 663: 0.74 ha
  • użytek 667: 0.52 ha
  • użytek 664: 0.29 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Raciąż, Ochrona przyrody Zawidz
Przejdź na nowy: Geoportal Drobin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: