Obszary chronione Dukla - Dukla

Ochrona przyrody w gminie Dukla

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Dukla? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Dukla, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Dukla

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 9558.0 ha
park krajobrazowy
 • Jaśliski Park Krajobrazowy: 9268.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Jaśliska: 9285.0 ha
 • Trzciana: 2287.0 ha
 • Ostoja Magurska: 1241.0 ha
 • Łysa Góra: 668.0 ha
 • Jasiołka: 373.0 ha
 • Osuwiska w Lipowicy: 14.0 ha
 • Kościół w Równem: 1.4 ha
użytek ekologiczny
 • "Czarna Młaka": 9.2 ha
 • "Deszczanka": 5.8 ha
 • "Moczeliska": 2.2 ha
park narodowy
 • Magurski Park Narodowy: 878.0 ha
 • Magurski Park Narodowy - otulina: 581.0 ha
rezerwat
 • Rezerwat Tysiąclecia na cergowej górze: 62.0 ha
 • Igiełki: 28.0 ha
 • Modrzyna: 17.0 ha
 • Wadernik: 11.0 ha
 • Cisy w Nowej Wsi: 2.4 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Beskid Niski: 16245.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Chorkówka
Przejdź na nowy: Geoportal Dukla

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: