Pozwolenia na budowę Gdynia

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Gdyni

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Gdyni. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Gdyni. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Gdyni

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Gdyni. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego ulicy Adm. J. Unruga oraz budowa sieci oświetleniowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV wraz z słupami oświetleniowymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: RAAI.6743.4.123.2021.EM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-31
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Gdynia,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku jednorodzinnego wraz z infrastruktura
  Nr wniosku/zgłoszenia: RAAII.6740.1.27.2021.HNB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia m.p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. C. Godebskiego 8
  Nr wniosku/zgłoszenia: RAAI.6740.3.14.2021.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia m.p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • bud.mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej -zmiana pnb
  Nr wniosku/zgłoszenia: RAAI.6740.5.13.2021.EM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia m.p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłącza ciepłowniczego do budynku
  Nr wniosku/zgłoszenia: RAAI.6743.3.17.2021.PG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Gdynia,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa budynku jednorodzinnego przy ul. Czapskiego 4, dz. 651, obr. 0025
  Nr wniosku/zgłoszenia: RAAIII.6740.1.31.2021.MR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia m.p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana funkcji z usług kultu religijnego (części magazynu domu parafialnego) na usługi przygotowania i dostarczania żywności (catering) dla odbiorców zewnętrznych przy ul. Św. Mikołaja 1
  Nr wniosku/zgłoszenia: RAAI.6740.3.10.2021.AW
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia m.p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Sieć ciepłownicza wysokoparametrowa osiedlowa wraz z przyłączami do budynków
  Nr wniosku/zgłoszenia: RAAI.6743.3.15.2021.EM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Gdynia,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Sieć ciepłownicza wysokoparametrowa osiedlowa wraz z przyłączami do budynków
  Nr wniosku/zgłoszenia: RAAI.6743.3.16.2021.EM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Gdynia,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka antenowej konstrukcji wsporczej i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających stację bazową Polkomtel BT 43785 GDYNIA DEMTOWO
  Nr wniosku/zgłoszenia: RAAI.6741.2.5.2021.MB
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Prezydent Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia m.p.
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Gdynia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: