Obszary chronione Gdynia

Ochrona przyrody w Gdyni

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gdyni? Sprawdź aktualne statystyki dla Gdyni, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gdyni

park krajobrazowy
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy: 5365.0 ha
 • Trójmiejski Park Krajobrazowy - otulina: 2409.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Klify i Rafy Kamienne Orłowa: 137.0 ha
 • Zatoka Pucka i Półwysep Helski: 0.17 ha
użytek ekologiczny
 • Jezioro Kackie: 21.0 ha
 • Jar Swelini: 3.7 ha
 • Bazyliowa łąka: 1.5 ha
 • Torfowy moczar: 1.4 ha
 • Staw na Dąbrowie: 1.1 ha
 • Turzycowe błoto: 0.74 ha
 • Leśne Bagno: 0.67 ha
 • Długa łąka: 0.63 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Klif Oksywski: 13.0 ha
rezerwat
 • Kępa Redłowska: 120.0 ha
 • Cisowa: 24.0 ha
 • Łęg nad Swelinią: 14.0 ha
 • Kacze Łęgi: 8.9 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Zatoka Pucka: 3.4 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Gdynia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: