Pozwolenia na budowę Gliwice

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Gliwicach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Gliwic. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Gliwicach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Gliwic

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Gliwicach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbiórka schronu przeciwlotniczego zlokalizowanego po południowej stronie dworca PKP na działkach nr 119/1, nr 119/2, nr 410/4 i nr 410/5 (obręb Centrum) w rejonie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gliwicach
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice m. p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa pylonu cenowego wraz z zasilaniem przy stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego CNG na działkach nr 104 i nr 105 (obręb Bojków Wschód) przy ul. Rolników 447 w Gliwicach
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.592.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice m. p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia kotła gazowego co i cwu z zamkniętą komorą spalania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.586.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice m. p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z odcinkiem w gruncie w celu podłączenia kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komora spalania
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.561.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice m. p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.555.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice m. p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w celu podłączenia kotła gazowego jednofunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.525.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice m. p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 823/3 (obręb Wójtowa Wieś) wzdłuż ul. Ku Dołom w Gliwicach w ramach zadania p. n. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Ku Dołom 6”
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.32.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Gliwice,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszklanego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.530.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice m. p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej celem podłączenia kotła gazowego dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 2a w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.527.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice m. p.
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej i przyłącza gazu średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Rumiankowej w Gliwicach (inwestycja na działkach nr 484 i nr 238/6, obręb Czechowice Zachód)
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.31.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Gliwice,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Gliwice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: