Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gliwice

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Gliwice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Gliwicach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Gliwicach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Gliwice

Sprawdź MPZP Gliwice dla dowolnej działki w Gliwicach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXII/671/2021 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej
  Numer uchwały: XXXII/671/2021
  Data uchwalenia: 2021-12-16
 • Uchwała nr XXX/621/2021 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego na wschód od ul. Ceramików
  Numer uchwały: XXX/621/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-07
 • Uchwała nr XXVIII/577/2021 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej
  Numer uchwały: XXVIII/577/2021
  Data uchwalenia: 2021-07-15
 • Uchwała nr XXVIII/576/2021 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego
  Numer uchwały: XXVIII/576/2021
  Data uchwalenia: 2021-07-15
 • Uchwała nr XXIV/494/2021 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego „Gliwice-Sośnica”
  Numer uchwały: XXIV/494/2021
  Data uchwalenia: 2021-03-25
 • Uchwała nr XX/382/2020 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nowy Świat i przedłużenia ulicy Kosów, z wyłączeniem fragmentu południowego
  Numer uchwały: XX/382/2020
  Data uchwalenia: 2020-10-22

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Gliwice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: