Pozwolenia na budowę Abramów - lubartowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Abramowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Abramowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Abramowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Abramowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Abramowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbiórka napowietrznej stacji transformatorowej Wielkie 3, linii napowietrznych SN 15kV, przyłączy napowietrznych nN 0,4kV, słupów linii napowietrznej SN 15kV i nN 0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6741.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu, z wewnętrznymi instalacjami
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.120.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku usługowego-salon fryzjersko-kosmetyczny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.98.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami oraz zbiornikiem na ścieki bytowe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.55.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną i zewnętrzną instalacją wod.-kan. oraz przydomową oczyszczalnia ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.954.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.936.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budow budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnetrznymi instalacjami, wlz energetyczną, przyłaczem lokalnej kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika bezodpływowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.914.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku stolarni wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną oraz przyłączem wodociągowym, zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe i wlz
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.890.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.885.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.882.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Abramów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: