Geoportal Kamionka - lubartowski - Pozwolenia na budowę Kamionka - lubartowski

Pozwolenia na budowę Kamionka - lubartowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kamionce

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kamionki. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kamionce. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kamionki

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kamionce. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (kat.I) z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod.-kan., c.o., zewntętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z przyłaczem kanalizacyjnym, WLZeNN, przyłaczem wodociągowym. Przebudowa budynku gospodarczego (kat.III).
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.160.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego (kat.I) z wewnętrznymi instalacjami :elektryczną, wod.-kan.,c.o.,przydomową oczyszczalnią ścieków z zewntrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, WLZeNN, projekt budynku gospodarczego (kat.III).
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.149.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami, zewnętrzną instal;acją kanalizacyjną, przydomową oczyszczalnią ścieków, zewnętrzną instalacją wodociągową, studnią, wlz enn
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.140.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami, studnią oraz przydomową oczyszczalnią ścieków, budowa budynku garażowego z instalacją elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.111.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, wlz energetyczną, przyłączem lokalnej kanalizacji sanitarnej oraz przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.101.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnetrznymi i zewnętrznymi instalacjami, przydomową oczyszczalnią ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.90.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4 kV, przyłączy napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, złącza kablowego nN0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6741.4.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa słupa linii napowietrznej nN 0,4 kV, linii kablowych nN 0,4 kV, złącz kablowo-pomiarowych nN 0,4 kV, przyłączy kablowych nN 0,4 kV, wlz. Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej Kozłówka 5
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.88.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnetrznymi instalacjami, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz biologiczną przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączem energetycznym, zewnętrzną instalacją elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.81.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.79.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lubartów, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kamionka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: